-C2D4H6
Svenska kändisar - Bäst information om Svenska kändisar


Valborgselden

Valborgselden

Valborgselden ha olika namn över landet. Det finns många namn på valborgselden och inget är mer rätt än det andra även om vissa namn är för brasan kan vara lite felaktiga. Majbrasa är det mest förekommande namnet på elden vid valborg.De vanligaste förekommande namnen på valborselden är:

Majbrasa
  • Majbrasa
  • Valborgseld
  • Valborgsmässobål
  • Majbål
  • Valborgsmässoeld
  • Valborgsbål
  • Majeld